PZSP w Olszance,    49 - 332 Olszanka 94,     woj. opolskie,     tel. (77)4129717,     e-mail: zs_olszanka@wodip.opole.pl,    fax (77)4129602

 Strona główna PZSP

Gimnazjum

 Aktualności

 Historia szkoły

 Lokalizacja

 Rada Rodziców

 Nauczyciele

 Dokumentacja

 Absolwenci

 40-lecie szkoły

 Archiwum

Informacje

 Kalendarz

 Rozkład jazdy autob.

 Podręczniki

 Wyprawka szkolna

 Podanie do gimnazjum
>> pobierz

 Zajęcia dodatkowe

 Plan lekcji

 LOP

 PCK

 Wymiana pol. - niem.

 Egzamin gimnazjalny

Sport

 Trójbój siłowy

Sukcesy

 Sport

 Sztuka

 Inne

Wydarzenia

 Rozpoczęcie roku szk.

 Pasowanie

 DEN

 Dzień Niepodległości

 Andrzejki

 Mikołajki

 Wycieczki

 Jasełka

 Wigilia

 Spotkanie ze sztuką

 Golcowie z wizytą

 Walentynki

 Pierwszy Dzień Wiosny

 Pamiętamy o Papieżu

 Święto Patrona

 Dzień Bibliotekarza

 "TOBIE POLSKO"

 Bal  karnawałowy

 Ferie zimowe

 Dzień Kobiet

 Dzień Otwarty szkoły

 Konstytucja 3 Maja

 Dzień Matki

 Szkoła bez przemocy

 Dzień Dziecka

 Bal gimnazjalny

 Szkoły na piątkę

 ORLIK 2012

 Koniec edukacji gim.

 Koniec roku szkolnego

 Inne

 

 

 PROFILAKTYKA ANTYNIKOTYNOWA DLA RODZICÓW                     10-06-2013

W dniu 21 maja 2013 roku w szkole podczas ogólnego zebrania rodziców w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie dla rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum  w ramach profilaktyki antynikotynowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”  współorganizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Uczniowie klasy 3b gimnazjum przygotowali i przedstawili rodzicom prezentację multimedialną „Sam nie palę –odradzam innym”, która  zawierała informacje o konsekwencjach palenia tytoniu zwłaszcza przez ludzi młodych, palenie a moje zdrowie, co grozi palaczom. Rodzice otrzymali również ulotki „Jak uchronić dziecko przed paleniem”. Opiekunem akcji była p.B.Lemiszka oraz pedagog p.L.Ilów.

tekst opracowała Lucyna Ilów

album fotografii
foto: L. Ilów

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Nowa podstawa programowa stawia przed szkołą zadanie rozwijania umiejętności i postaw, warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Skuteczną metodą kształcenia kompetencji potrzebnych do pełnienia w przyszłości pożądanych ról osobistych, społecznych i zawodowych jest realizowanie przez zespół uczniów projektu edukacyjnego opisanego jako systematyczne, długoterminowe przedsięwzięcie prowadzone przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, na które składają się planowanie, wykonanie i publiczna prezentacja osiągniętych efektów. Taka prezentacja miała miejsce w naszej szkole 1 czerwca 2013 r.
Tradycyjnie w naszym gimnazjum projekty edukacyjne realizowane są w klasie drugiej. Tematyka tegorocznych projektów była zróżnicowana: "Pierwsza pomoc. Resustytacja", "Ulubione potrawy Brytyjczyków", "Uczymy się grac w szachy", "Oświetlenie choinki zasilane własnoręcznie wykonana baterią", "Czy znam mieszkańców mojego otoczenia", "Wśród greckich bogów i bohaterów".  Uczniowie prezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności najlepiej jak potrafili. Dla wielu z nich było to ogromne przeżycie. Można jednak śmiało powiedzieć, że "zdali egzamin".  
Na prezentację projektów zostali zaproszeni rodzice uczniów klas drugich oraz specjalni goście. Gminę Olszanka reprezentowała Pani Kadłubowska, a Radę Rodziców pani Anna Liszka. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i mamy nadzieje, że prezentacje projektów przypadły im do gustu.
 

tekst opracowała Wioletta Perkowska

album fotografii
foto: W. Perkowska

 OGNISKO KLASY III B                                                04-06-2013

Dnia 13 maja odbyło się ognisko klasy III B. Było bardzo dużo śmiechu i jedzenia. Wszyscy bawili się świetnie. Te wspólne, ostatnie chwile pozostaną w naszej pamięci na długi czas.

tekst opracowały uczennice klasy 3b:
Kamila Semenowicz, Anna Wolanin, Magdalena Wiktorczyk, Monika Pregel

 

album fotografii

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PRZY OGNISKU

Uczniowie klasy 2a spędzili miłe popołudnie przy ognisku. Wspólny śpiew, pieczenie kiełbasek, gra w piłkę pozwoliły  wzmocnić więzi emocjonalne uczniów z klasą, ze szkołą, ukazać alternatywę spędzania wolnego czasu, kształtować postawy koleżeńskie w grupie klasowej. Był to naprawdę miło i wesoło spędzony czas.

album fotografii
wykonały: Lucyna Ilów i Wioletta Perkowska

NIETYPOWA LEKCJA GEOGRAFII - SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

W dniu 6 maja uczniowie klas 2 a i b gimnazjum wraz z opiekunami p.L.Ilów i p.A.Gal uczestniczyli w nietypowej lekcji - spotkaniu z podróżnikiem panem Romanem Pankiewiczem. Spotkanie to odbyło się w bibliotece gminnej w Pogorzeli. Podróżnik w bardzo ciekawy i wesoły sposób przekazał młodzieży interesujące informacje o kraju gejzerów i lodowców –Islandii. Przedstawił również  kulturę i zwyczaje mieszkańców tego kraju  prezentując jednocześnie niesamowite obrazy wyspy. W wydanej przez siebie książce „ISLANDIA TRZECI ŻYWIOŁ” skierowanej w głównej mierze do młodych czytelników –zachęca do nauki języków obcych, udowadnia jak łatwo można podjąć pracę zarobkową w innych krajach, przeznaczając wolny czas na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych mieszkańców. Na zakończenie w nawiązaniu do spotkania otrzymaliśmy książkę z dedykację z „życzeniami wesołego czytania dla uczniów gimnazjum”.

tekst opracowała Lucyna Ilów

album fotografii
wykonały: Adriana Gall i Lucyna Ilów 

 

TEATR PROFILAKTYCZNY

Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki z chęci przeżycia czegoś nowego, zupełnie innego, nieznanego. Często nie zdają sobie sprawy ze skutków swoich poczynań, dlatego w szkołach prowadzi się profilaktykę. W ramach tego typu zajęć nasi uczniowie obejrzeli scenki dotyczące uzależnienia od narkotyków, hazardu i brali aktywny udział w ich omówieniu.

 

album fotografii
wykonała W. Perkowska

GOŚCINNY WYSTĘP ZESPOŁU Z UKRAINY

ZESPÓŁ „ZBRUCZ" Z WIZYTĄ
 W PZSP w OLSZANCE

      Zespół Zbrucz z Tarnopola  powstał w 1994 r. z inicjatywy Wasyla Irmiczuka i Michaiła Rudzinskiego. Twórczość wokalno-choreograficzna, którą reprezentuje zespół, jest wyjątkowa,  wyrazista i oryginalna w stylu, a to w  połączeniu  z wysoką kulturą zawodową, zapewnia mu uznanie jako jednemu z najlepszych zespołów na Ukrainie. W latach  1994-2000 grupa koncertowała głównie na Ukrainie i w Polsce. W jej skład wchodzą profesjonalni muzycy i tancerze zatrudnieni w Filharmonii Tarnopolskiej. W Polsce po raz pierwszy zespół Zbrucz wystąpił w 1995 r. Dzisiaj artyści z Ukrainy  cieszą się ogromną popularnością,   zapraszani są na występy do wielu miejscowości nie tylko we  wschodniej części kraju, ale koncertują również  w innych krajach Europy m.in.: Niemczech, Francji, Belgii, Włoszech, Hiszpanii. Na specjalne zaproszenie artyści z Ukrainy przybyli również do PZSP w Olszance. Tu dzieciom i młodzieży zaprezentowano niecodzienny występ. Już od pierwszej piosenki  zespół zdobył uznanie i przychylność wymagającej publiczności. Tancerze wystąpili w oryginalnych  strojach ludowych, które bardzo dokładnie przedstawił i omówił prowadzący koncert. Następnie  Julia Senyk i Mikołaj Gruszewski - główni  tancerze, z prawdziwym kunsztem wykonali  tańce m.in.: ukraiński taniec ludowy - kazaczok, zakarpacki taniec ludowy - dembotaniec oraz walc i tango. Zespół prezentował się w strojach ludowych, charakterystycznych dla każdego układu. W programie koncertu zaprezentowano m.in.  słynne przeboje muzyki ukraińskiej i polskiej przy akompaniamencie klasycznych instrumentów.  Muzycy grali na cymbałkach, skrzypcach, akordeonie guzikowym i tajemniczym instrumencie zwanym bandurą. W repertuarze przedstawiono  zarówno tańce i pieśni ludowe, jak i pieśni poważne. Zaprezentowano również   instrumenty muzyczne typowe dla ukraińskiej muzyki ludowej. Soliści zespołu już podczas pierwszej piosenki podbili serca naszych uczniów. Wspólnie śpiewano piosenki, które są znane w obu naszych krajach: „Hej sokoły”, „Czarne oczy” oraz „Czerwony pas”.  Zespół Zbrucz bardzo szybko nawiązał kontakt z publicznością.  Wciągnął do spontanicznej zabawy i to  nie tylko  najmłodsze dzieci. Grupa artystów z Ukrainy  pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenie.

             Występ ten miał  charakter nie tylko „rozrywkowy”, ale przede wszystkim  wychowawczy, gdyż  uczył dzieci i młodzież  tolerancji, szacunku i  otwartości na inne kultury i  narodowości. Okazało się, że w PZSP w Olszance nie brak osób  lubiących folklor i otwartych na kulturę ludową naszych sąsiadów ze Wschodu. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania wizyty gości z Ukrainy - dziękujemy.


                                                                        Tekst opracowała Joanna Sowierszenko

                                                                                  Foto: Wioletta Perkowska


album fotografii
 

CHOINKI WYKONANE PRZEZ KLASĘ III B


choinka wykonana przez Kamilę Semenowicz

wykonała Anna Wolanin

wykonała Magdalena Wiktorczyk

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

Dnia 16 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z Policją i przedstawicielami firmy EPA Wind ze Szczecina. Pan policjant opowiadał nam o niebezpieczeństwach związanych z codziennym życiem. Na zadane pytania odpowiadaliśmy poprawnie, bez zastanowienia. Za znajomość przepisów dostaliśmy odblaskowe opaski na ręce. Spotkanie to było również podsumowaniem konkursu pt. "Bezpieczna droga do szkoły". Wspaniałe nagrody i dyplom otrzymała nasza koleżanka z klasy 1a - Martyna Stańczyk.

autor tekstu: uczennica klasy 3b - Kamila Semenowicz

album fotografii
wyk. Wioletta Perkowska

 

DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września 2012 r.


Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię.
W naszej szkole tradycja wręczania symbolicznych prezentów wszystkim chłopakom kultywowana jest od lat. Na tę chwilę czekają zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
 

Sprzątanie świata - Polska

wrzesień 2012

„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ…NIE ŚMIECĘ” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja "Sprzątanie świata - Polska", koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.  Gimnazjaliści naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w tej akcji zbierając śmieci  na terenie Olszanki i Pogorzeli.

album fotografii
wyk. Wioletta Perkowska

"Bezpieczne Wakacje z Epa Wind"

Dnia 21 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów z przedstawicielem Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz z przedstawicielem firmy EPA Wind, zajmującej się kompleksową realizacją procesu inwestycyjnego parków wiatrowych w Polsce. Zostały przeprowadzone pogadanki i prezentacje przypominające podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas podróży, zabawy i wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie, a także podczas prac polowych w gospodarstwie.
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje z EPA Wind” firma zorganizowała konkurs na hasło promujące bezpieczny wypoczynek. Udział w akcji wzięli uczniowie ze szkół w gminach Pielgrzymka, Kostomłoty, Malczyce (woj. dolnośląskie) oraz Olszanka i Grodków (woj. opolskie). Nasza koleżanka - Żaneta Serdeczna - została nagrodzona za pomysłowe hasło: "Wakacje to zabawa, ale bezpieczeństwo to podstawa", które umieszczono na plakacie promującym bezpieczne wakacje.
 
Wszyscy uczniowie otrzymali plastikowe karty ICE, a szkoła upominki związane z bezpieczeństwem przydatne w czasie szkolnych wycieczek i zawodów sportowych.

album fotografii
foto: Wioletta Perkowska

     
     
     
 

Copyright © Publiczny Zespół Szkolno - Przedszkolny w Olszance - 2006. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.